Organisering av AKS-dagen

På AKS er det faste rutiner hver dag, og alle barna på AKS kjenner disse rutinene godt. For at vi skal ha det fint sammen, er det viktig at alle følger disse rutinene. Dette gjør også at de voksne på AKS til enhver tid vet hvor barna befinner seg.

Fast hver dag:

 • Morgenåpent: inne på AKSkjøkkenet og AKSrommet er det frokost 07.30-08.00, inne- og utetid i skolegården 08.00-08.15, utetid for alle i skolegården 08.15-08.30. (Skogen er stengt før skolestart, de som velger å oppholde seg der gjør det på eget ansvar)
 • AKSspising: AKS tar over barna i klasserommet etter at lærerne har krysset barna inn på AKS og avsluttet skoledagen. Spising varer i 20-25 min. 
 • Utetid i skog- og skolegård: Etter spising er utetiden åpen frem til vi stenger 17.00
 • Vennskapsbase-rommet: Er åpent fra 13.30-16.30 hver dag.
 • AKS-rommet: Alle baser stenges 16.30, da åpnes AKS-rommet og alle barn fra 1-4.trinn kan oppholde seg der eller ute til de blir hentet. 

  

Faste aktiviteter på basene:

Ved årets oppstart går barna på det gitte trinnet sammen med de voksne og planlegger aktivitetene de ønsker å ha fast på basen. Gjennom året kan disse planene endres på ved at barna blir enige om å innføre nye aktiviteter eller ved at de voksne ser at enkelte akiviteter treffer barnas interesse bedre.

 • 1.trinn: (kommer)
 • 2.trinn: (kommer)
 • 3.trinn: (kommer)
 • 4.trinn: (kommer)

 

Aktivitetstilbudet varierer hver dag og for hvert trinn:

 • Klikk her for å lese fellesukeplanen for hele aktivitetsskolen  (kommer)

Tre små ønsker

 • Vær behjelpelig med å holde orden på plassene til barna. Sørg for at barna alltid har innesko, gode klær etter vær og skiftetøy på sin plass.
 • Vær behjelpelig ved å overholde regelen om mobil/klokkebruk på skole/AKS. Ikke ring direkte til elevens mobil/klokke med beskjeder om å gå hjem. Alle beskjeder skal sendes på mail til AKS innen 13.00 ellers må det ringes til Listeansvarlig på tlf: 24 12 49 17. 
 • Vær behjelpelig ved å holde deg oppdatert på mail. Vi sender hyppig ut mail til alle foreldre hos oss med nyttig informasjon fra AKS. Send oss en mail på AKS.bestum@osloskolen.no eller KLIKK HER for å registrere epostadressen din hos oss dersom du ikke har mottatt mail fra oss.