Organisering av AKS-dagen

På AKS er det faste rutiner hver dag, og alle barna på AKS kjenner disse rutinene godt. For at vi skal ha det fint sammen, er det viktig at alle følger disse rutinene. Dette gjør også at de voksne på AKS til enhver tid vet hvor barna befinner seg.

Fast hver dag:

  • Morgenåpent: inne på AKSkjøkkenet og AKSrommet er det frokost 07.30-08.00, inne- og utetid i skolegården 08.00-08.15, utetid for alle i skolegården 08.15-08.30.
  • AKSspising: AKS tar over barna i klasserommet etter at lærerne har krysset barna inn på AKS og avsluttet skoledagen. Spising varer i 20 min. 
  • Utetid i skog- og skolegård: Etter spising er utetiden åpen frem til vi stenger 17.00
  • Vennskapsbase-rommet: Er åpent fra 13.30-16.30 hver dag.
  • AKS-rommet: Alle baser stenges 16.30, da åpnes AKS-rommet og alle barn fra 1-4.trinn kan oppholde seg der eller ute til de blir hentet. 

  

Faste aktiviteter på basene:

 

Aktivitetstilbudet varierer hver dag og for hvert trinn: