Hovedseksjon

Trivselsledere

Hovedmålet med programmet er å tilby alle skolens elever flere og mer varierte aktiviteter i friminuttene, slik at både yngre og eldre elever finner noe spennende å gjøre. Det er skolens håp og overbevisning at når friminuttene blir morsommere og mer meningsfylte, vil skoledagen som helhet oppleves som mer lystbetont. Vårt mål er at alle elever skal glede seg til å gå på skolen - hver dag.

Les mer på om trivselsledere i dette og dette dokumentet. Du kan også besøke trivselsleder.no

Trivselslederne skal

  • legge til rette for aktiviteter og lek i friminuttene
  • vie spesiell oppmerksomhet til de yngste, samt elever som går alene
  • få opplæring på et heldagskurs i lek
  • få støtte og veiledning underveis av skolens prosjektleder