Foreldremøter høsten 2017

Alle møter varer fra 17.30-19.30 og er i "Vrimlerommet". 

3. trinn: 4. september

4. trinn: 5. september

1. trinn: 6. september

2. trinn: 7. september

6. trinn: 12. spetember

7. trinn: 13. september

5. trinn: 14. september