Første skoledag 2017

Du som skal begynne i 2.–7. klasse, møter opp i skolegården kl. 09.00. Din skoledag slutter kl. 13.00.

Hvis du skal begynne i 1. klasse, skal du møte kl. 10.00, også i skolegården. Din skoledag slutter kl. 12.30. Mens førsteklasseelevene er i klasserommet, inviteres de foresatte til et informasjonsmøte i regi av Aktivitetsskolen.

Timeplaner for alle klassene ligger ute på "Infosiden for foresatte", som dere finner ved å logge dere inn i "Portalen". 

Vi håper alle elever og foresatte har hatt en flott sommer, og vi gleder oss veldig til å se alle elevene mandag 21. august.